2205017788 PHẠM THỊ HẢI Nữ 36 tuổi, tiền sử tiêm giảm đau vào vùng mông 2 năm trước, nay xuất hiện khối cứng, đau vùng mông hai bên MRI: Hình ảnh các ổ tổn thương ngấm thuốc ngoại vi theo dõi các ổ hoại tử mỡ

Created by Clouduknguyen_95 9 days ago; known in 5 days

Please log in to respond to or judge prediction