PredictionBook is now read-only ( read more ).

2202008115 NGUYỄN KHẮC HƯỞNG Hình ảnh tuyến liền liệt tăng kích thước, hạn chế khuếch tán và tăng ngấm thuốc lan tỏa – hướng tới tổn thương viêm. Phù nề, thâm nhiễm kèm ít dịch quanh tuyến lan xuống phần mềm phía trước xương cụt.

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-06-01; known on 2022-06-22