2206041762 Hình ảnh các khối u trong ống sống ngang mức T12—>L2 và L4—>S2, theo dõi Myxopapillary ependymoma, chèn ép nón tủy và đuôi ngựa

Created by Clouduknguyen_95 13 days ago; known in 8 days

Please log in to respond to or judge prediction